V Å R D R A P P O R T   2 0 2 1
 
Så mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige
 
För tolfte året har vi nöjet att presentera Grant Thorntons studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige. Vård- och omsorgsbranschen tillhör en av Grant Thorntons prioriterade branschsatsningar.
 
Ladda ner rapporten nedan genom att fylla i dina uppgifter.
 
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Tack så mycket

Vi kontaktar er så snart vi kan.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

 

Se presentationen av vårdrapporten när det passar dig 

 

 

LEGAL INFO
 
Privacy
 
Cookies
 
Disclaimer
 
Site map

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.