RAPPORT

Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige?

 

För elfte året har vi nöjet att presentera Grant Thorntons studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige.
 
Studien baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier, utredningar inom området och vår egen branscherfarenhet från att arbeta med förvärvs- och strategirådgivning inom privat vård och omsorg. Vi har även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgssektorn.
 
Studiens främsta syfte är att regelbundet mäta och redovisa de svenska privata bolagens utveckling inom vård- och omsorgsmarknaden, främst ur ett finansiellt perspektiv. Vi vill även belysa de huvudutmaningar som svensk vård och omsorg står inför och genomföra fördjupningar inom olika områden som är aktuella och viktiga för att klara framtidens vård och omsorg med bibehållen eller ökad kvalitet.
 
För att du ska kunna ta del av vårdrapporten och ladda ner den utan problem rekommenderar vi att du använder en uppdaterad versionen av din webbläsare. Äldre versioner kan göra att sidan inte fungerar optimalt.
 
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.
 
 

För att ladda ner rapporten behöver du fylla i din information nedan.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  |  Privacy policy  |  Kontakta oss

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved.