Nordiska transaktionstrender 2021:

Utveckling på den nordiska small- och midcapmarknaden

 

Rapporten ger en sammanfattande överblick av trenderna på den nordiska transaktionsmarknaden. Analyserna utgår från antalet transaktioner, köparnas geografiska härkomst, sektorer och omvärldsfaktorer.

Under 2021 ökar antalet transaktioner med 56 procent och totalt genomfördes 1674 förvärv på den nordiska small- och midcapmarknaden. 623 av dessa skedde i Sverige. Rapporten innehåller även kommentarer från våra experter inom due diligence, värdering, ESG och förberedande börsintroduktion

Läs hela rapporten genom att fylla i formuläret till höger.

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Ladda ner rapporten

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Experter inom M&A Services

Mats Öberg
 
Partner / Head of
Transactional Advisory
+46 (0)73 038 82 36
Fredrik Marstorp
 
Manager, M&A Services
+46 (0)70 233 11 07

 

DELA SIDAN

© 2022 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.