MOMSCHECKEN

Hanterar ditt bolag momsen rätt? 


Du vet säkert redan att moms är något som kan påverka ditt bolag på både kort och lång sikt. Genom att skaffa dig kunskap om rätt hantering kan du spara tid och undvika känslan av ovisshet kring momsen. Optimal hantering gör även att du kan undvika onödiga kostnader och eventuella straffavgifter som felaktig hantering kan leda till. Det finns mycket att vinna på att hantera momsen korrekt.

 
Med Momschecken får ni: 
 
 
  • En temperaturmätning av ert momsflöde  
  • En översikt på vilka rutiner som fungerar väl 
  • Tips på områden som ni bör gå igenom och titta närmare på  
  • En sammanfattning av områden där ni bör göra åtgärder

Boka Momschecken

Tack för din anmälan!

Vi återkommer inom kort med mer information om Momschecken. 

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

 

Erbjudande 

Med ”Momschecken” får du snabbt överblick över bolagets momsflöde. Våra momsexperter tar fram ett underlag och ringar in vilka områden som just ditt bolag kan förbättra. Du får samtidigt en överblick över vilka områden där allt är i ordning så att ni inte lägger tid på fel saker. 

 

Just nu erbjuder vi "Momschecken" till fast pris på 15 000 SEK exkl. moms.

 
 
Så här går det till: 
 
1.  
 
Vi bokar tillsammans en tid för workshop och inleder arbetet. 
 
2.
  
Under 1-2 timmar intervjuar våra momsexperter er för att kartlägga nuläget. 
 
3. 
 
Ni får en rapport med områden som fungerar väl respektive vad som bör ses över.
 
4.  
 
Ni får även en muntlig genomgång där ni har möjlighet att ställa frågor.
 
 

Experter inom moms

 

Anna Gerson

Senior Manager Tax

David Axelsson

Senior Manager Tax

Carin Gerding

Director Tax

anna.gerson@se.gt.com

+46 72 233 12 55

 

david.axelsson@se.gt.com

+46 70 522 50 20

carin.gerding@se.gt.com
 
+46 72 248 56 71
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  |  Privacy policy  |  Kontakta oss

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved.