Din guide till kyrkans viktigaste frågor 

 

Efter coronapandemin behöver Svenska kyrkan åter rikta fokus mot en rad långsiktiga ekonomiska och administrativa utmaningar. Grant Thornton har 15 års erfarenhet som revisorer och rådgivare i församlingar, pastorat och stift. Inför kyrkovalet i september tog vi fram en guide som belyser de viktigaste frågorna under de kommande fyra åren. 

Ladda ner guiden här

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

 

 

Innehåll i guiden

I guiden belyser vi de viktigaste frågorna för Svenska kyrkan under den kommande fyraårsperioden. Bland de ämnen som tas upp finns:

- Kyrkan och ekonomin 
- Begravningsverksamheten 
- Samverkan 
- Konsten att fatta beslut 
- Stiftelser inom svenska kyrkan 
- Skattefrågor 
- Hållbarhet 
- Kyrkans fastigheter 
- Påverkan av coronapandemin 

 

 

Vi stöttar din verksamhet

Grant Thornton är Sveriges le­dande revisions- och rådgiv­ningsbyrå med inriktning på civilsamhället. Grant Thornton är revisorer i Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation och reviderar och ger löpande rådgivning till ett stort antal församlingar, pastorat och stift runt om i landet. Vi har en dedikerad grupp medarbetare i hela landet med lång erfarenhet av att granska trossamfund som kan stötta din verksamhet.
 
Läs mer här
 
 

Nyheter för ideell sektor

Upptäck vårt nyhetsbrev för ideell sektor där våra branschexperter delar med sig av insikter och kunskap till ideella organisationer, stiftelser och föreningar. Utkommer ca 3-4 gånger per år.

 

Prenumerera här 

 

Experter inom ideell sektor 

Stefan Norell

Auktoriserad revisor
stefan.norell@se.gt.com

Elisabet Funseth

Auktoriserad revisor 
elisabet.funseth@se.gt.com

Klas Björnsson

Auktoriserad revisor 
klas.bjornsson@se.gt.com

 

DELA SIDAN

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.