Incitament som får medarbeterna att stanna

 
 
Att rekrytera och behålla rätt medarbetare är idag en nyckelfaktor för att få företag att utvecklas. Men det är också en utmaning att skapa rätt incitamentsprogram för organisationen.
 
En hög lön räcker inte alltid för att behålla nyckelarbetare i företaget. Det finns flera andra möjligheter att skapa incitament för att stanna längre i ett bolag – till exempel olika typer av optioner eller delägarskap.
 
Vilken typ av incitamentsprogram som passar respektive företag och medarbetare beror på bransch och vad man som företagare vill uppnå. I vår guide beskriver vi vilka typer av incitament som man kan erbjuda medarbetare – men också vad du bör tänka på innan du skapar ett program.
 
 
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Ladda ner vår guide

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Experter inom incitamentsprogram

 

Magnus Vennerström

Auktoriserad skatterådgivare

Catrin Åkerlund

Auktoriserad skatterådgivare

David Sveger

Auktoriserad skatterådgivare

magnus.vennerstrom@se.gt.com

+46 (0)70 921 72 18

catrin.akerlund@se.gt.com

+46 (0)73 937 42 76

david.sveger@se.gt.com

+46 (0)70 821 36 88

LEGAL INFO
 
Privacy
 
Cookies
 
Disclaimer
 
Site map

DELA SIDAN

© 2022 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.