Så bygger du ett hållbart företag


I den här guiden har vi valt ut några områden som vi tycker är extra viktiga som en kort introduktion. Vi bjuder också på tips om hur man kan komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Det behöver inte vara svårt och det är en mycket god investering.

 

 

Ladda ner guiden här

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

 

 

 

Hållbarhet är motståndskraft och långsiktighet. Både en utmaning och en möjlighet. Men det är inte helt lätt att överblicka allt – därför har vi gjort en guide som ger dig koll och hjälper dig prioritera.

 

 

Innehåll i guiden

  • Integrera hållbarhet 
  • Risker och möjligheter
  • Klimatpåverkan
  • Utveckling & kommunikation
  • Klimatredovisning
  • Socialt ansvarstagande
  • Leverantörskedja

DELA SIDAN

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.